PravidlaZÁSADY POUŽÍVANIA WWW.KRYSTOF.SK


Tvoje psie súkromie

Uvedomujem si, že súkromie je pre každého psa veľmi dôležité. Preto sa zaväzujem zasahovať doňho len v minimálnej miere v nevyhnutných prípadoch a po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, ktoré to odôvodňujú.

Zdieľanie tvojho obsahu a informácií Všetko, čo zverejníš či napíšeš na portál www.krystof.sk, sa stáva verejným a tvoji psí priatelia to môžu zdieľať ďalej aj so svojimi psími priateľmi (rátaj s tým, že občas to bude zdieľať aj nejaká mačka, ktorá sa nám sem špiónsky prepašuje).

Bezpečnosť portálu www.krystof.sk

Snažím sa aj s mojimi priateľmi urobiť všetko pre to, aby portál www.krystof.sk bol bezpečný. Bezpečnosť však nemôžem garantovať. Na udržanie bezpečnosti portálu www.krystof.sk nevyhnutne potrebujem aj tvoju pomoc, z čoho pre teba vyplývajú tieto záväzky: Nezverejňuj na www.krystof.sk nedovolenú ľudskú obchodnú komunikáciu (napr. spam). Nepúšťaj na www.krystof.sk zberné roboty, pavúky, scrapery (každý normálny pes predsa nemá rád ani vysávač). Nezapájaj sa do pyramídových schém (predpokladám, že nevieš, čo to je, ale pre istotu ťa na to upozorňujem). Nenahrávaj vírusy a iné škodlivé kódy (brrrrrr). Nesnaž sa získať prihlasovacie informácie či prístup k psiemu profilu, ktorý ti nepatrí. Nikoho nešikanuj, nezastrašuj a neobťažuj (aj keď chápem, že pri háravých fenách je to obzvlášť ťažké). Nezverejňuj informácie či fotky alebo videá, ktoré obsahujú prejavy ľudskej nenávisti, vyhrážky, pornografiu, ktoré nabáda k násiliu, obsahuje nahých dvojnožcov, reklamu pre dospelých dvojnožcov či alkohol (verím, že ti nechutí rovnako, ako mne, nechápem, čo na tom ľudia vidia). Väčšinu z toho samozrejme my psy nikdy nerobíme! Nevyužívaj portál www.krystof.sk na veci, ktoré porušujú zákon, sú zlomyseľné či diskriminačné ( tu ťa žiadam o toleranciu voči mačkám a zase opačne).

Registrácia a bezpečnosť psieho profilu

Moji priatelia na portáli www.krystof.sk používajú svoje skutočné mená a uverejňujú pravdivé informácie a preto ťa žiadam, aby si to robil aj ty. Každý pes je predsa hrdý na svoje meno, rovnako na meno svojho pánička a vôbec, my psy predsa neklameme. Neuvádzaj na www.krystof.sk žiadne falošné osobné informácie a nevytváraj bez dovolenia profil nikoho iného, len tvoj vlastný. Ak tvoj profil z vážnych dôvodov zablokujem, nevytváraj ďalší bez môjho dovolenia. Neprezraď nikomu tvoje heslo ( okrem tvojho pánička samozrejme), neumožni nikomu inému prístup k tvojmu psiemu profilu ani iným spôsobom neohroz bezpečnosť tvojho profilu.

Ochrana práv iných psov

Rešpektujem práva iných psov, mačiek, rybičiek, končov, papagájov, myší, ľudí a verím, že aj ty. Preto na www.krystof.sk nesmieš zverejňovať obsah ani podnikať kroky, ktoré by zasiahli či porušili práva niekoho iného alebo inak porušili zákon. Mám právo odstrániť obsah alebo informácie, ktoré zverejníš na www.krystof.sk , ak si myslím, že porušuje tieto Zásady či Všeobecné podmienky. Ak opakovane porušíš práva niekoho iného na duševné vlastníctvo, tvoj profil budem musieť zablokovať.

Násilie a vyhrážanie sa, propagácia drog a alkoholu, týranie zvierat

Bezpečnosť je pre mňa veľmi dôležitá. Preto ak zistím konanie, ktoré ohrozuje bezpečnosť iného zverúšika či človeka či verejnú bezpečnosť, ubližovanie zvieratám, hneď odstránim taký obsah a budem sa musieť obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Je zakázané zastrašovať iné dvojnohé osoby, zverúšikov či organizovať akcie so skutočným násilím. To platí aj na týranie či iné ubližovanie zvieratám. Na www.krystof.sk nesmú byť organizácie spojené s teroristickou či protizákonnou činnosťou. Je zakázaná propagácia, plánovanie a organizovanie podujatí, ktoré porušujú zákon, vrátane krádeží a vandalizmu. Zakazuje sa propagácia drog a alkoholu. Zakazuje sa zobrazovanie týrania zvierat či navádzanie na túto činnosť.

Zastrašovanie a obťažovanie, prejavy nenávisti

Je zakázaná šikana a obťažovanie. Zasiahnem pri každom nahlásení hrubého správania namiereného voči niekomu inému. Rovnako sú zakázané prejavy nenávisti a slovné či obrazové napadnutie ostatných na základe ich rasového, etnického či národnostného pôvodu, náboženstva, pohlavia, rodu, sexuálnej orientácie, postihnutia či zdravotného stavu. To platí pre zvieratá aj ľudí.

Realistické zobrazenie násilia, nahota a pornografia

Nesmieš zverejňovať nič, čo zobrazuje násilie, či sadistické skutky. Nesmieš zverejňovať žiaden sexuálny či pornografický obsah. To platí pre zvieratá aj ľudí. Buď veľmi pozorný a zodpovedný, keď sa jedná o nahé ľudské telá. Rozoznaj, či je to umenie alebo nepovolená ľudská nahota.

Duševné vlastníctvo

Skôr ako budeš čokoľvek zdieľať na www.krystof.sk , zisti, či na to máš právo. Musíš rešpektovať autorské práva a iné zákonné práva! Nezverejňuj nič, čo si nanapísal či neodfotil ty. Ak chceš doporučiť zaujímavé podujatie či informovať o super myšlienke, článku a iných zaujímavých veciach, vždy musíš uviesť zdroj, odkiaľ si obsah získal a autora, ktorý to vytvoril.

Nahlásiť porušenie

Ak na www.krystof.sk nájdeš niečo, čo podľa teba porušuje Zásady používania www.krystof.skči Všeobecné podmienky, hneď mi to prosím nahlás na krystof@krystof.sk. Tvoj podnet hneď preverím.


Tvoj Kryštof Dunčík
člen skupiny Šedý medveď