Prevádzkovateľom portálu
www.krystof.sk a poskytovateľom
služieb je nezisková organizácia
Šedý medveď, občianske združenie,
so sídlom Karpatská 18, 811 05 Brati-
slava, IČO: 30855667, zaregistrovaná
na Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky dňa 26.5.2004, číslo spisu:
VVS/1-900/90-23848,
e-mail: sedymedved@sedymedved.sk
Cloud Master, IT expert
Chief Security Officer
Rescuer, Location manager,
Muse
Founder & CEO
Hunter,
Production,
Muse