Lucembursko se psem aneb křížem krážem maličkou zemíMalá země opomíjená turisty, ač- koli její hlavní město Lucemburk je mulitkulturní centrum. Blízko Francie, a přesto přírodou i kul- turou nám více blízká. Vyjdete se do země milých lidí a romantické přírody.

Clervaux.

V Lucembursku jsem nikdy neby- la, a tak jsem si řekla, že nemůžu pouze zůstat v Lucemburku, kam měl jet přítel pracovat, ale že si s labradorkou uděláme výlety po okolí. Mentalitou je Lucembursko velmi blízké Rakous- ku, kde jsou také psi velice vítáni, a tak jsem v autobusu nejenže za Amy neplatila, ale ani nemusela mít náhubek. Každý je zde milý a vstří- cný, hovořící nejen svými jazyky (lucemburština, francouzština, němčina), ale také výborně ang- licky.

Lucemburk

Lucemburk je hlavní město, kombinující histo- rické jádro a nejmodernější budovy. Historicky sloužilo jako vojenské opevnění, i dnes se můžete jít podívat do podzemních chodeb, na kanóny a celý systém opevnění, a to i se psem. Pro Če- chy je zde zajímavost — v katedrále Notre Dame se nachází krypta českého krále Jana Lucem- burského (otce Karla IV.). Na kopci ve čtvrti Kirchberg poté lze najít Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou komisi, sekretariát Evropského parlamentu. Podél řeky je krásná trasa na pro- cházku se psem, parky jsou udržované a vzhle- dem k tomu, že je Lucemburk na kopci, dá se vystoupat kamenitým točitým schodištěm jak z pohádky až do centra.

Echternacht

Druhý den jedu autobusem do centra na autobu- sové nádraží, snažím se v něm nalézt můj spoj, a poté nastupuji do busu směr Echternacht. Jedná se o malé městečko s katedrálou a tradičními domácími výrobky, kde je vyhlášené pekařství. Z města brzy vystoupáme do lesa, kde se držíme značek a šlapeme mezi skálami připomínající Český Ráj a pohádky o doupětech čertů. Do- cházíme až k skále, v níž se v létě koná diva- delní představení.

Beauford

Beauford je známý svým hradem z 11. století a od něj vede několik turistických tras, ozvlá- štněných mosty přes řeku a úzkými průchody mezi skalami. Vše je dobře značené a cesta není nijak náročná.

Pridaj medzi obľúbené na profil
Zobraziť celý článokUvod
Uvod
Uvod
Uvod
Uvod